Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Kalendár včelára od včelárky - DECEMBER

Koniec dobrý, všetko dobré - zhrnutie na konci roka.

Poďakovanie

všetkým mojim čitateľom, najmä za ich podnety, pripomienky, otázky a kritiku. V priebehu tohto roka som dostala k mojim mesačným príspevkom do kalendára včelára 498 e-mailov nielen z Nemecka, ale aj z Rumunska, Nórska, Venezuely. Tieto e-maily som vytriedila do kategórií, ako vidieť na obr. 1.

Obr. 1: Reakcie, ktoré mi prišli v priebehu roka e-mailom.Obr. 2: K voľne umiestneným úľom sa dá postaviť aj z boku a tak si šetriť kríže pri dvíhaní nádstavkov.
Rekacie boli rôzne, ako výrazy "zlý vtip", "silný tabak", "ostatný autori sú neutrálny", "napájačky / včelín / náter / stavebná zábrana / nadstavkové kŕmidla sú nevyhnutné". Kto sa cíti osobne doknutý (ako 80 čitateľov po zverejnení januárového vydania), presne zistil, kam mierim. Ide mi o to, aby som ukázala začínajúcim včelárom, aký materiál a zásahy sú potrebné a čo je zbytočné. "Skúseným" včelárom doprajem ich včelín, veď sa dá pekne využiť ako sklad pre nádstavky a pod. Ale pri voľne rozložených úľoch si šetrím kríže pri dvihaní nádstavkov, lebo sa môžem postaviť k úľu aj z boku (obr. 2), čo vo včelíne vo väčšine prípadov nejde. A vonku mám aj viac svetla.

Odporcovia materskej mriežky to mali tento rok (2008) ľahké: dlhodobo studené počasie na jar a tým zodpovedajúco oneskorený rozvoj včelstiev zapríčinilo, že prvá veľká znáška neskončila hore v medníkoch, ale naprv včely zaplnili plásty v plodiskovom nádstavku. Čoskoro včely zaplnily plodisko medom a "otravovali" rojovou náladou. Kto v tejto situácii prevesil 3-4 svetlé plásty s medom z plodiska (ale bez plodu!) nad materskú mriežku, tak tento problém nemal. Táto dodatočná robota bola potom v priebehu sezóny vyrovnaná jednoduchou protirojovou kontrolou, použitím včelých výklzov, rýchlym odviečkovaním nikdy nezaplodovaných medníkových plástov, jednoduchou výmenou diela na sklonku leta a ušetrením času s ošetrovaním plástov proti vijačke.

"Moje včely sa chovajú nejak divne. Najprv vyleteli vo veľkom mračne z úľa, zachvíľu si posadali do trávy pred úľ. Potom jedna veľká včela s červenou značkou sa schovala do brečtanového porastu. Potom, ako som ju chytil a vložil naspäť do úľa, sa do 45 min vrátili všetky včely. Urobil som to správne, alebo som opäť niečo pokazil?" - veľká neistota vysvitala z tohoto e-mailu jedného začínajúceho včelára. Na moje počudovanie, veľa "skúsených" včelárov umiestňuje zbytočne prirodzené roje do tmavej a chladnej pivnice, mnohí sa po pár neúspešných pokusov vzdali protirojovej kontroly preklopením nádstavkov. Moja rada: nenechajte sa pomýliť materskými miskami (začiatok materskej bunky bez plodu) - tieto vylamovať nemá žiadny zmysel. Pokiaľ nezískate viac skúseností, dodatočne po kontrole preklopením vyťahujte jednotlivé plásty a hľadajte materské bunky. Postupom času získate cvik a bude vám postačovať len preklopenie nádstavku a krátky pohľad zo spodu na rámiky. Len v jednom prípade zo 40 nie sú vidno materské bunky po preklopení druhého plodiskového nádstavku. Na čo sa môžete v čase rojových nálad spoľahnúť, je kontrola v 7 dňových intervaloch - bez materskej bunky roj nepustí úľ. A ak ste nejakú materskú bunku prehliadli, nerobte z toho tragédiu a užite si to divadlo, keď sa včely roja. A aj susedia sa popri tom dozvedia, že ste včelár.

"Pri tej procedúre matka náhle roztiahla nohy, ale naštastie sa odpotácala do svojej rodiny a (stále neoznačená) sa z toho zotavila." - odhliadnúc od takýchto "úrazov" značkovanie matiek a pristrihovanie krídla uľahčuje včelárovi prácu. Niektorý včelári majú predsudky voči pristrihovaniu krídla, ale kto si dobre všimol aké ošklbané krídla má jednoročná matka (dielo jej poddaných), tak vie, o čom hovorím.

Každá štvrtá otázka sa týkala chovu matiek a tvorby mladých rodín. Namä začínajúci včelári, ktorý sú "pracovne vyťažený a musia sa obmedziť len na to najnutnejšie" vsadia na dôslednú a jednoduchú tvorbu mladých rodín s vlastnými odchovanými matkami. Moje skúsenosti ukazujú, že vlastný chov matiek, vyselekovaných z vlastných rodín nevedie k zhoršeniu vlastností včiel. Neustála obnova matiek je len od starších včelárov v rokoch ako prehnaná.

Plásty, ktoré zažili ešte Adenauera ako nemeckého premiéra, nemajú čo v úli hľadať. Plásty najneskoršie po 2 rokoch použitia na konci leta odstrániť. Nezabúdať koncom júla na sledovanie spádu klieštika včelieho, aby sme neboli zaskočený jeho priveľkou populáciu. V druhej polovici augusta je spodný nádstavok bez plodu, pri zužovaní rodín na dva nádstavky pracovať plynulo, aby sme sa vyhli prípadnému vypuknutiu rabovky.
Bola som prekvapená, koľko prišlo reakcií o spracovaní vosku.

V mojich mesačných príspevkoch som nespomínala zvápenatenie, skamenenie a mor včelieho plodu, ako aj nozému, hnačku, alebo roztočíka včelieho, lebo za mojich 15 rokov včelárenia som sa zriedka stretla so zvapenatením plodu a ostatné choroby sa nevyskytli nikdy. Ale to nemá nič spoločné s tým, že som mala len štastie, veľa mojich kolegov je na tom tak isto. Zdravotný stav našich včelstiev závisí v prvom rade najmä od efektívneho konceptu boja proti klieštikovi (viď tabuľka) a dôslednej obnove diela .
Na sklonku letá účinné ošetrenie proti klieštikovi pred a (keď treba) po podaní zásob od polovice auguta. Dôležité je sledovaním spádu klieštika kontrolovať účinnosť ošetrenia, aby sa po prípade mohlo ošetrenie zopakovať. Zimné ošetrenie potom má už len odstrániť zvyšných roztočov, aby včelstvá začínali na jar s čo najmenším počtom klieštikov. Kyselina mravčia a štavelová nevytvárajú žiadne reziduá vo vosku. Veľa včelárov sa spolieha len na kyselinu štavelovú a často sa im stáva, že idú v zime ošetrovať prázdny úľ. Najdôležitejšie je letné ošetrenie, zimné je už len doplnkové.

Termín Produkčné rodiny Mladé rodiny (odložence, umelé roje,...)
Apríl - Júl 3-4x vyrezať zaviečkovaný trúdi plod v stavebnom rámiku prv, než mladá matka začne klásť plod, postriekať kyselinou mliečnou.
niekedy v 2. polovici Júla Ak je prirodzený denný spád klieštika viac ako 10ks: po poslednom výtáčaní medu ošetriť kyselinou mravčou. Ak je prirodzený denný spád klieštika viac ako 5ks: ak majú silné mladé rodiny medníky, tak vytočiť med a ošetriť kyselinou mravčou.
po 2. Augustovom týždni Pred podávaním cukrových zásob ošetrenie kyselinou mravčou.
niekedy v 1. polovici Septembra Ak je prirodzený denný spád klieštika nad 5-10ks: po podaní zásob ošetriť kyselinou mravčou. Ak je prirodzený denný spád klieštika viac ako 1ks: po podaní zásob ošetriť kyselinou mravčou.
koniec Novebra -
1. polovica Decembra
Ak je prirodzený denný spád klieštika viac ako 1ks: ošetriť kyselinou šťavelovou.

Načo jednoducho, keď sa to dá aj zložito?

Asi jedna tretina reakcií prišla od začiatočníkov. Na niektoré otázky sa ťažko odpovedá, ako napr. "Prečo máme tak veľa typov úľov, rámikových mier a rôznych spôsobov vedenia chovu, keď v Brazilií, ktorá je 24x väčšia ako Nemecko, postačuje jedna rámiková miera a jeden spôsob chovu?", alebo "Ako sa mám cítiť v našom včelárskom spolku, keď priemerný vek je tam porovnateľný s vekom korytnačiek na Galapágoch a tomu takisto zodpovedá flexibilita a otvorenosť novým veciam?".

Obr. 4: Kurz pre začiatočníkov.


Hlavne nemať zo včiel strach.


Obr.6: Stojan pod úle jednoducho a flexibilne.
V Porýnsku som v roku 2008 vyškolila okolo 180 začiatočníkov (obr. 4). Ich priemerný vek bol 45 rokov, z väčšej časti všetci zamestnaný, starajú sa o deti a/alebo rodičov a musia starostlivo hospodáriť s peniazmi a časom. Títo očakavajú od včelárenia odreagovanie, blízkosť k prírode, sladký med a o niekoľko rokov aj nejaký ten zisk.
Sebakriticky si my včelári musíme priznať, že pasivitou a panickými vyjadreniami si sami nerobíme dobrý obraz na verejnosti. Podľa motta "len zlé správy sú dobré správy" snovujeme dobre mienené debaty o "excesoch priemysleného poľnohospodárstva" a o "technike ohrozujúcej našu existenciu". Namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad tým, čo my sami robíme, hľadáme za naše straty včelstiev vo všetkom inom príčinu a vinníka. A potom všetkom kto sa začne dobrovoľne sa venovať včelárstvu?
"Vy ste tak radostne a jednoducho popísali prácu so včelami, že to vlastne nie je nič tajomné, čo by sa nedalo naučiť." - ďakujem za túto reakciu, o to mi ide. Ono neexistuje len jeden spôsob, ako chovať včely, ale jednoduché a úspešne včelárenie si vyžaduje jednoduchý úľ, jednoduché a dôsledné vedenie chovu s minimálnou, ale efektívnou prácnosťou, pravidelnou kontrolou a zbavenie sa zastaralých predsudkov a postupov. Ja dúfam, že ste sa počas roka so mnou dobre zabavili a že som včelárov všetkých kategórií príliš veľa nerozhnevala. Do nasledujúceho roka vám prajem plné medníky, zdravé a silné včely a nasledovníkov (včelárov)!

Toto si môžte v Decembri kľudne odpustiť!

 • Zúfale hľadanie nejakého stanovišta pre včely - tip od jedného začínajúce včelára, ktorý si dal do novín inzerát: "Hľadám miesto pre moje usilovné včielky" a dostal okamžite 5 odpovedí z ovocných sadov a záhradníctiev. Na novom stanovišťi nie je potrebné robiť nejaké zložité a náročné prípravy - na bežné betonové dlaždice položiť drevenný hranol a na to úle (obr. 6).
 • Robiť si starosti z mŕtvych včiel na dne úľa - zazimovali sme predsa zdravé a silné rodiny, pre ktoré to neznamená nenapraviteľnú stratu, ale je to prirodzené úmrtie včiel pri tuhej zime.
 • Prezimovávať rezervné matky pre osirelé rodiny na jar - zbytočné a prácne. Jednoduchšie je staré matky pravidelne a dôsledne vymieňať a do zimy ísť len s mladými matkami.
 • Stažovať sa že med si kupuje málo ľudí a výkupcovia platia tak málo a neochotne - med sa sám nepredá, bez marketigu to nejde.
 • Vlnité medzisteny - pred naletovaním medzistien do rámikov ich predtým ponechajte v teplej miestnosti (nie viac ako 40°C). Drôt by mal byť napnutý, ale netreba hneď povoľovať klinčeky, veľa krát postačí napinák drôtikov so zúbkatými kolieskami. Medzisteny pri naletované prikladať k hornej latke rámika, po stranách a dole ponechať trochu voľného miesta, tak aby sa medzistena v teplom úli mala kam roztiahnuť.
 • Kvôli mne mať viac šedivých vlasov. :)

 • Dr. Pia Aumeier, Imkerfreund 12/2008

  Kalendár včelára od P. Aumeier na mesiac:
  JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN
  JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

  Pani Dr.rer.nat Pia Aumeier, študovala biológiu na Univerzite Erlangen-Nümberg (Nemecko), zameranie zoólogia/parazitológia. Diplomovú prácu robila na Bavorskom včelárskom ústave v Erlangene. Dizertáciu vo včelárskom výskumnom ústave Univerzity Hohenheim, v ktorej sa zaoberala klieštikom včelím a nadaľej sa tejto téme vedecky venuje. Vo svojom výskume sa jej podarilo izolovať niektoré aromatické látky, pomocou ktorých klieštik hľadá svojho hostiteľa. Okrem vedeckej práce sa venuje praktickému včeláreniu, poriada mnoho kurzov pre začiatočníkov a pokročilých. Spoluatorka niekoľkých včelárskych kníh a autorka nespočetných článkov.


  Pani Pia Aumeier počas kurzu pre začiatočníkov (ošetrovane kys. štavelovou).  Kniha Včelařství krok za krokem Veľmi dobrá kniha pre začiatočníkov, najmä pre takých, ktorý nemajú potuchy o včelárstve a chcú s tým začať. Táto kniha uvedie začiatočníka jednoduchým a stručným spôsobom do problematiky, názorne vysvetlí základne pojmy a postupy.

  Autor: Prof. Kaspar Bienefeld
  Vydavatelstvo: VÍKEND
  Jazyk: český
  Počet strán: 96
  ISBN: 80-86891-30-5

  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768