Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Ekologické včelárstvo

Závislosť: bez včiel žiadne poľnohospodárstvo

Včely popri zberu nektáru opeľujú kvety poľných a kultúrnych rastlín. Aj vďaka výkonnosti opeľovania včiel je možné pestovanie ovocia a kultúrnych rastlín bez výpadkov úrody vo vyššej kvalite a výnose. BIO-poľnohospodár je viac závislý od neporušenej rovnováhy v prírode ako konvenčný poľnohospodár, ktorý sa za vyšším výnosom ženie použitím chémie, ktorá sa dnes stáva pomerne vážny problémom, či už v dopade na prírodu alebo reziduá v poľnohospodárskych produktoch.

Vhodné stanovište

BIO-včelár* si vyberá starostlivo stanovište pre včely, plochy obospodarované konvenčným poľnohospodárstvom, so svojím nevypočitateľným rizikom na reziduá, cielene nevyhľadáva. Pretože včely naštevujú plochu od 30 do 100 km2, nemôže včelár kontrolovať, kde jedno-
tlivé včely lietajú, preto sa najprv dobre porozhliadne po okolí. Celú problematiku komplikuje aj rozmahájúce sa nasadenie geneticky modifikovaných rastlín. Preto by sa BIO-včelár* nemal uspokojit len s tým, že produkuje BIO-med a iné včelie produkty, ale sa energicky zasadzovať (aj na politickej úrovni) za udržanie poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných rastlín.

BIO-kvalita: hodnotná práca

Včelý vosk je prirodzený materiál na skladovanie medu a obytný priestor včiel. Vosk pôsobí ako filter, v ktorom sa nachádzajú reziduá. BIO-včelár* preto podporuje stavbu plástov, aby získal čistý vosk a zabezpečil si vlatný kolobeh vosku bez reziduí. V prípade potreby nakupuje vosk alebo medzistienky s BIO-cetrifikátom. Plásty (ako aj rámiky) z plastu sú pre neho tabu.
Úle sú z prírodných materiálov, väčšinou z dreva, natreté farbami bez obsahu pesticídov. Úle zo styroporu alebo tvrdenej peny nepatria k ekologickému chovu včiel.Jednoznačný postoj: Len prirodzené prostriedky

Proti, tohto času najväčšej pliage, z Ázie dovlečenému klieštikovi včeliemu, sa nesmú používať chemické lieky, ale BIO-včelár* drží tohto nebezpečného roztoča pod kontrolou pomocou organických kyselín (prirodzené obsahové látky vo veľa potravín), chovaním mladých vitálnych rodín a inými biotechnickými opatreniami (tvorba umelých rojov,odložencov s plodom, atď.).
Pristrihovanie krídiel kráľovnej je pre BIO-včelára* tabu. Používanie sprejov a iných chemických prostriedkov na upokojenie včiel počas zásahov v úli je zakázané.
Stručný prehľad rozdielov v chove včiel

Ekologické včelárenie* Konvenčné včelárenie Prečo to tak BIO-včelár* robí
Úle len z prírodných materiálov, ako drevo, slama a pod. Náter len s farbami bez obsahu škodlivých látok, v žiadnom prípade nesmú obsahovať pesticídy. Môžu sa používať úle zo styroporu alebo iných neprírodných materiálov, vyskytujú sa aj prípady používania stavebného polystyrénu. Úle sa môžu natierať ľubovolnými farbami, farby môžu obsahovať pesticídy, tažké kovy a inú "tvrdú" chémiu. BIO-včelár* používa ekologické materiály, chce sa vyvarovať znečisteniu včelých produktov pesticídmi a inými chemickými látkami.
Na ošetrenie proti klieštikovi včeliemu okrem biotechnických opatrení používa len organické kyseliny a éterické oleje (éterické oleje kvôli riziku ovplyvnenia chuti medu nie sú povolené u všetkých EKO-zertifikačných organizáciach, napr. Bioland v Nemecku). Konvečný včelár môže používať povolené chemické syntetické prostriedky, u niektorých sú známe problémy reziduí v včelých produktoch. Pretože niektoré bežné liečivá zanechávajú stopy v podobe reziduí vo včelých produktoch, BIO-včelár* používa organické kyseliny (tie sa bežne vyskytujú v potravinách).
Dopĺňanie zimných zásob len vlastným medom, BIO-medom alebo BIO-cukrom. Dopĺňanie zimných zásob nie je ničím obmedzené, každý cukor je dovolený, v rámci úspory nákladov sa často uprednostňuje najlacnejší cukor, ktorý väčšinou pochádza z cudziny a nie je známy postup pestovania a spracovania. Toto zodpovedá dôslednému ekologickému spôsobu prevádzky.
Pristrihovanie krídiel kráľovnej je zakázané. Pristrihovanie krídiel kráľovnej je dovolené, je to častá prax, ktorá úľahčuje prácu konvenčnému včelárovi. Zľahčenie práce neoprávňuje včelára k tomu, aby odstrihol kráľovnej časť krídla.
Svoje stanovište si vyberá dôsledne, uprednostňuje plochy obhospodarované ekologickým poľnohospodárstvom alebo prírodné plochy. Výhýba sa miestam, ktoré môžu spôsobiť "znečistenie" včelých produktov, ako napr. diaľnice, skádky, poľnohospodárske plochy konvenčného poľnohospodárstva. Žiadne obmedzenie pre umiestnenie včiel. Neekologicky obhospodarované poľnohospodárske plochy predstavujú kvôli intezívnému nasadeniu chemických prostriedkov veľké riziko reziduí vo včelárskych produktoch.
Šetrné spracovanie medu, aby sa zachovala jeho kvalita a hodnota. Rôzne EKO-zertifikačné organizácie majú prísnejšie normy na kvalitu medu ako bežné predpisy. Pri kúpe medu s niektorým označením pre BIO má zákazník istotu, že kupuje med určitej vyššej kvality. Spracovenie medu podľa bežných predpisov. Prísnejšie predpisy na spracovanie a kontrolu včelých produktov zabespečujú vyššiu kvalitu.
Podpora stavby plástov, vlatný kolobeh vosku, alebo nákup vosku len s niektorým BIO-certifikátom. V boji proti vyjačke používa len tepelné postupy, Bacillus Thuringiesis, kyselinu octovú. Používaním rôznych liečiv a nevhodnými farbami na úľoch, bieliacimi prostriedkami na vosk atď. vzrastá riziko reziduí. Nákupom bežných medzistienok tiež vysoké riziko reziduí. V boji proti vyjačke je dovolené plásty síriť. Kedže vosk používajú včely na uskladnenie medu a chovajú v ňom potomstvo, čistota a kvalita voksku priamo pôsobí na kvalitu medu a zdravotný stav včiel. Preto BIO-včelár* zachováva prirodzenú čistotu vosku.

V mede sa odzrkadľuje rôznorodosť prírody a oblasti pôvodu: jar prinesie zmes medov z púpavy, poľných kvetov,trniek, repky a kvetov ovocných stromov. Leto poskytuje nektár z malín, černíc, lipy, ďateliny, koniec leta zase poskytuje medovicu, slnečnicu. Popri tom nám včely ešte poskytujú aj iné vzácne prírodné produkty, ako vosk, propolis, materskú kašičku. Každý včelár by sa mal snažiť o zachovanie prirodzenej čistoty včelých produktoch, či už má alebo nemá niektorý z BIO-certifikátov.

* - BIO-včelár v tomto článku nie je mienený len včelár, ktorý ma niektorý z BIO-certifikátov, ale každý ekologicky zmýšľajúci včelár, ktorý sa svojím spôsobom chovu včiel a spracovaním včelých produktov drží ekologických zásad.

Ekologický chov včel, Claudia Bentzien
Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768