Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Hojenie rán medom

Cukrovka, dlhobobé pripútanie na lôžko a infekcie môžu zapríčiniť, že sa rany nechcú zahojiť. Jedna malazijská štúdia ukazuje, že med môže napomôcť liečeniu rán.

Už v starej medicíne a v starých religióznych knihách sa popisovali liečebné vlastnosti medu. V koráne sa píše (Sure 16:69), že med je "nápoj rôznych vlastností, v ktorom je uzdravenie pre človeka". Toto ma v roku 1986 podnietilo k môjmu prvému biochemickému výskumu medu.
Každý druh pravého včelieho medu obsahuje vlastný antibakteriálny systém. Ten pozostáva minimálne zo 4 do seba zapadajúcich faktorov: zatiaľ čo vysoká koncentrácia cukrov dehydruje baktérie a tieto vyschnú, vytvára mierna kyslosť medu nepriaznivé prostredie pre rozvoj baktérií. K tomu sa pridá tvorba peroxidu vodíka, ktorý má veľmi účinnú antibakteriálnu látku, ako aj zložky organických antibakteriálnych látok rastlinného pôvodu. Najmä ten posledný faktor ovplyvňuje rozdielne anktibakteriálne účinky medzi rôznymi sortami medu.

Výskum na aplikáciu medu

Aby sa zistil účinok medu na hojenie rán, okrem iného, vykonával som výskum spoločne s lekármi a špecializovanými ošetrovateľmi. Spoločne sme ošetrovali medom 102 chronických rán, u ktorých bežné lekárske ošetrovanie ani po 1-12 mesiacoch nepomohlo (antibiotiká vnútorne a vonkajšie aplikované, čistenie rán roztokmi soli a jódu atď.).
U všetkých pacientoch sme pri alikácií medu pozorovali viditeľné pokroky v hojení. Sterilitu rán sme u všetkých pacientoch dosiahli v prvých dvoch týždňoch eliminovaním všetkých infekčných mikroorganizmov, vrátane infekčných zárodkov, ktoré sú rezistetné voči antibiotikám (ako Staphylococcus aureus). Po 3 týždňoch u väčšiny pacientov už nebol potrebný nemocničný pobyt.
Odumreté tkanivo bolo nahradené tzv. granulačným tkanivom, ktoré predbežne pokrylo ranu a tá stratila nepríjemný zápach. Med zredukoval okolo rany aj počet edémov (vodnatý opuch tkaniva). Pacienti s diabetickými ranami boli zachránený pred amputáciou. U žiadneho z pacientov sa nevyskytli nejaké alergické, alebo negatívne reakcie.

100% úspech

Toto bol prvý väčší výskum v Medicínskom centre Univerzity v Malajzii, ktorý skončil 100% úspechom. Medový obväz je lacný, jednoducho použiteľný a efektívny. Ale nasadenie medu na liečenie rán vyžaduje oproti bežnému postupu zvýšenú starostlivosť. Medové obväzy musia byť častejšie vymieňané a musí sa častejšie kontrolvať stav rany, aby sa odhalil prípadný zhoršujúci sa stav zapríčinený zriedkavými infekciami.
Na začiatku sme používali 4 rôzne druhy medu: 2 importované a dva z Malajzie. Najlepší úspech sme mali s domácim malajziským medom, ktorý mal vysokú antibakteriálnu a antioxidačnú účinnosť. Importované medy, ktoré boli počas spracovanie zohriate, viedli k horším vysledkom. Potom sme používali len domáci med, s ktorým sme dosiahli dobré výsledky. Med sme aplikovali na rany v čistej nezriedenej forme bez akýchkoľvek prísad a rany následne obviazali.

Sterilita je dôležitá

Na základe našich výsledkov može byť čistý med v konvenčnej medicíne akceptovaný ako doplňujúci prostriedok k hojeniu rán. Je potrebné pritom zdôrazniť, že síce med je v pláste sterilný, ale spracovaním može dôjsť k jeho kontaminácií. Z toho dôvodu nie je každý med vhodný na liečenie chronických rán. Aby sme naplnily prísne hygienické požiadavky nemocnice, ošetrili sme med gama žiarením. Pacientov sme liečili v nemocničnom prostredí, aby sme mali istotu, že všetky použité materiály a pomôcky sú sterilné. Pacienti boli v opatere špecializovaných ošetrovateliek a pod dozorom ortopedických chirurgov.

Chronické rany sú pre ľudí s cukrovkou, zoslabeným imunitným systémom a podobnými zdravotnými ťažkosťami veľmi vážny problém. Na nasledujúcich fotografiách Profesora Kamaruddina je možno vidieť priebeh hojenia rán.
Dlhodobo na lôžko pripútaný pacient, ktorý je z polovice ochrnutý, dostal na nohách preležaninu (dekubitus), ktorá sa nechcela obvyklou liečbou zahojiť.  
Čistenie rany.

Nanesenie medu.
 
Viazanie rany.

Sterilne voči okoliu.
 Nepríjemná rana na chodidle, ktorá sa nechcela zahojiť. Na obrázku stav v prvom týždni.
 
Po 5 týždnoch ošetrovanie medom.Chodidlo diabetika s amputovanými prstami. Po prvom týždni ošetrovania medom sa rana pokryla granulačným tkanivom.
 
Po 4 týždnoch ošetrovania je rana takmer vyliečená.


Prof. Dr. Kamaruddin Mohd. Yusoff, Deutsches Bienen-Journal 12/2009

Prof. Dr. Kamarudin Mohd. Yusoff študoval v Anglicku a dnes je profesorom biochémie na Oddelení molekulárnej medicíny Lekárskej fakulty University of Malaya (Malajzia). Jeho hlavým zameraním je biochemický a farmaceutický výskumu medu. V roku 1998 so svojím tímom úspešne vykonal klinické pokusy o účinnosti medu na hojenie rán. Hlavným problémom sa pri tom vyskytla otázka čistoty a kvality medu, preto spolu s SIRIM-Honey Work Group v roku 2002 vypracoval špecifikácie a testovacie metódy pre med.Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768