Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
V krátkosti. (máj,jún 2010)
Sting pre včely
Dobročinná organizácia Bees for Development získala prominentnú podporu - speváka Stinga, ktorého meno v preklade znamená žihadlo a ktorý sa preslávil so skupinou Police. Sting, okrem iného, spolu so svojou manželkou založil v roku 1987 Rainforest Found na ochranu dažďového pralesa. Organizácia Bees for Development trvalo podporuje včelárstvo v rozvojových krajinách, aby dala chudobným možnosť si pomôcť a zároveň sa zasadzuje o zachovanie rozmanitosti druhov rastlín a hmyzu.


Zima 2009/2010 v Nemecku - úhyny včelstviev okolo 15%
Na prezimovanie včiel 2009/2010 boli v Nemecku predpovedané veľké straty včelstiev, ale nakoniec sa pohybovali okolo 15% s čiastočnými veľkými odchýlkami (žiadne straty, alebo žiadne neprezimovaly), ktoré sa ale javia ako individuálne faktory. Z ankety vyplynulo, že 5,6% včelárov používalo na ošetrenie proti klieštikovi včeliemu 60% kyselinu mravčiu (KM) s Nassenhederovým odparovačom. Úhyn do 10% mali tí včelári, ktorý ošetrovali proti klieštikovi na sklonku leta 3-8 krát s 60% KM, alebo 2-3 krát s 80% KM. V priemere 27% včelstiev uhynulo tým včelárom, ktorý v lete ošetrili len preparátmi na báze tymolu. V čase, keď boli včelstvá bez plodu väčšina včelárov ošetrovala proti klieštikovi kyselinou štavelovou. Najmenej strát (pod 7%) mali včelárky a začiatočníci, ktorý poctivo vyrezávali trúdi plod, nepodcenili letné ošetrenie proti klieštikovi a v zime ošetrili kys. štavelovou.
Čo sa týka medných výnosov za rok 2009, sever Nemecka priemer okolo 33-37kg/rodinu, naproti tomu na juhu kvôli častým zráškam len 18kg/rodinu.
Deutsches Bienen-Journal 05/2010


Medné výnosy v USA - množstvo kleslo, ceny stúpli
Medný výnos za rok 2009 v USA poklesol oproti roku 2008 o 12% - približne 65317t. Bol to najslabší medný výnos za posledných 20 rokov. Mimochodom, počet včelstiev sa zvýšil o 5% - takmer na 2,5 milióna rodín. Jednako sa môžu včelári v USA tešiť z daľšieho stúpania cien za med.
American Bee Journal 04/2010


Včelý hodváb
Austrálskym vedcom sa po prvý krát podarilo umelo vyrobiť včelý hodváb. K tomu transformovali zodpovedajúce gény včiel do baktérií druhu Escerichia coli. Tieto baktérie nie sú schopné vytvoriť komplexný hodváb pavúkov, ale so včelým hodvábom nemajú žiadny problém. Tento postup chcú tak vylepšiť, aby hodváb bolo možné produkovať komerčne vo veľkých množstvách. Tento produkt by mal využitie v medicíne a pri výrobe odolných látok pre textilný priemysel.
ABC Science


Kamerou proti zlodejom úľov
Sledovanie verejných priestorov kamerou sa osvedčilo aj proti zlodejom úľov. Prednedávnom sa podarilo zachytiť osobu, ktorá odnášala úle z jedného včelárskeho školiaceho strediska. Fotky zverejnil 3. mája 2010 Stuttgarter Zeitung, ale tvár zlodeja bola z právnych dôvodov rozmazaná. Poškodený je Dr. G. Liebig, ktorému neukradli úle so včelami po prvýkrát. On si myslí, že zlodej nemusel byť včelár, ale pracoval na objednávku. Dr. G. Liebig verí, že toto zverejnenie bude na ostatných zlodejov pôsobiť odstrašujúco. Zlodej bol identifikovaný a priznal sa.
Imkerfreund 06/2010


Nezdravá zmes
Vedci v USA si zobrali na mušku 887 vzoriek vosku, peľu, včiel a preukázali v nich zvyšky pesticídov. Vo peli našli v priemere 7 rôznych pesticídov na jednu vzorku. Síce zistené množstvo nedosahovalo smrteľnú dávku pre včely, ale vedci nevylučujú, že toto podprahové množstvo jednotlivých pesticídov má škodlivý vplyv na včely. Vo vosku našli v priemere 8 rôznych pesticídov na jednu vzorku. Vo vosku našli aj zvyšky po Coumaphos (Asuntol, Co-ral, Meldane, Muscatox, Perizin, Resitox, Negashunt), ktorý zložkou niektorých prostriedkov proti klieštikovi včeliemu. Mimochodom autori poukazujú na výsledky ich predchádzajúcej štúdie, kde zistili v zdravých včelstvách väčšie množstvá reziduí po prostriedkoch proti klieštikovi, ako vo včesltvách s CCD-syndrómom. Zvlášť poukazujú na veľa reziduí, ktoré našli v medzistenách. Vedci navrhujú, aby sa skúmalo vzájomné pôsobenie viacerých pesticídov na včely, namiesto skúšania jednotlivých učinných látok . Výsledky boli zverejnené PLoS ONE, 3. vydanie.
Deutsches Bienen-Journal 06/2010


Cukor a ťažké kovy
EU hrozí, že zakáže importovať indický med, lebo sa v ňom našli stopy po antibiotikách a tažkých kovoch. Európa je po USA druhý najväčší trh pre indický med. India exportuje svoj med do 60. krajín. Kanada vrátila viaceré dodávky indického medu, lebo sa zistilo, že je v ňom primiešaný trstinový cukor. Je aj podozrenie, že indický exportéri primiešavajú čínsky med, ktorý je zmiešaný s cukrom a takto ho ilegálne exportujú na európsky a kanadský trh.
Australian Beekeeper 05/2010


Úhyny včelstiev vo Švajčiarsku
Vo Švajčiarku zimu 2009/2010 neprezimovalo (alebo zoslabene prežilo) asi 30% včelstiev. 653 včeláriek a včelárov, 4% švajčiarkeho včelárskeho spolku sa zúčastnilo ankety o stratách včelstiev. 22% včelstiev bolo k 1. aprílu 2010 uhynutých, 8% tak slabo prezimovalo, že sa podľa odhadu včelárov nerozrastú na produkčné rodiny. V ankete sa zaznamenával aj vek včelárov, nadmorská výška, včelia rasa, ale žiadny z týchto sledovaných príznakov nemal štatisticky preukázateľný vplyv.
Schweizerische Bienezeitung 05/2010


Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768