Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
V krátkosti. (marec, apríl 2010)
Lešie ovocie vďaka včelám
Keď na konci apríla zakvitnú ovocné stromy, majú včely pred sebou dôležitú úlohu. Včely sú na jar zo všetkých významných opeľovačov v najväčšom počte a zabezpečujú opeľovanie kvetov. Najmä v oblastiach s intezívnym sadovníctvom sú nevyhnutné: kvety jabloní, ktoré nie sú úplne opelené, vytvárajú zdeformované ovocie a tie majú potom nižšiu hodnotu na trhu. Niekoľké výskumy dokázali, že jablká zo stromov, ktoré boli v blízkosti včiel, mali v priemere väčšiu veľkosť a hmotnosť. Okrem toho majú jablká, ktoré boli oplodnené včelami, intezívnejšiu chuť: obsah cukru je v takýchto jablkách vyšší a taktiež obsah kyselín, čo zabezpečuje dlhšiu skladovateľnosť. O tomto informoval včelársky odborný poradca Andreas Platzer zo Vzdelávacieho ústavu pre včelárstvo v Laimburgu, Južné Tirolsko.
Ovocinári často poukazujú na to, že čmeliaci sú na opeľovanie vhodnejší, lebo lietajú aj pri nižších teplotách. Nad týmto tvrdením sa môžu včelári len pousmiať: peľ jabloní pre klíčivosť vyžaduje teploty 10-19°C a vtedy lietajú aj včely.
Deutsches Bienen-Journal 04/1010


Postreky znižujú rozmanitosť druhov
Aké účinky má intezívne poľnohospodárstvo za posledných 50 rokov na rastliny a zvieratá? Touto otázkou sa zaoberali vedci z odelenia Agrárnej ekológie Univerzity Göttingen (Nemecko) spolu s vedcami z 8 európskych krajín. Títo vedci pod vedením Prof. Teja Tscharnkteho zistili, že zdvojnásobenie poľnohospodárskej produkcie na obilných poliach kráča súbežne so stratou polovice rastliných druhov, tretiny chrobákov čeľade Carabidae a tretiny druhov vtákov. Podľa mienky vedcov príčiny sú viaceré : poľnohospodárske plochy sa zväčšujú, kroviny a pôdy ležiace ľadom miznú a okrem toho neustále narastá používanie chémie. V deviatich krajinách východnej a západnej Európy vedci zbierali dáta o charaktere krajiny a intenzite spracovania pôdy. Výsledok: hlavnou príčinou úbytku rozmanitosti rastliných a zvieracích druhov sú insekticídy (postrek proti hmyzu) a fungicídy (prostriedky proti hubovým ochoreniam alebo plesniam). Oproti tomu má organické obhospodarovanie pôdy, pri ktorom sa pesticídy používajú menej, alebo vôbec, pozitívny vplyv na rozmanitosť rastlín a chrobákov. Hniezdiace vtáky, motýle a včely, aj keď sa pohybujú po väčšom území, trpia, keď sa v ich dosahu na poliach aplikujú postreky.
Táto štúdia dospela k záveru, že pesticídy, aj napriek dlhoročnému úsiliu EU ich nasadenie znižovať, tak ako aj pretým majú najväčší negatívny plyv na rozmanitosť rastliných a živočíšnych druhov. Okrem toho nasadenie pesticídov ovplyvňuje aj iné funkcie ekosystému, ako napr. biologickú kontrolu škodcov. Rozmanitosť druhov možno v Európe zachovať len vtedy, keď sa aplikácia postrekov v poľnohospodárstve zníži na minimum. Tieto výsledky boli zverejnené v internetovom vydaní odborného časopisu Basic and Applid Ecology.
Deutsches Bienen-Journal 04/1010


Včelie matky pracujú dňom i nocou
Matky v rodinách včely medonosnej nemajú žiadny pravidelný denný režim. K tomuto záveru dospel vedecký tím americkej East-Tennessee-State Univerzity, ktorý sledovali aktvity matky v rozličných denných a nočných hodinách. Pritom nezistili žiadny rozdiel v čase, keď matky kladie, len tak pobehuje, stojí alebo žiada o jedlo. Aj počet jej dvorných včiel nebol rozdielny v denných a nočných hodinách. Doteraz bolo známe, že úľové včely nemajú žiadny denný a nočný režim, zatiaľ čo lietavky majú. Lietavky sa po celodennej práci stiahnu na noc do úľa a spia.
Tieto výsledky boli zverejnené v odbornom časopise Journal of Insect Physiology 27.
Deutsches Bienen-Journal 04/2010


EU pomôže včelárom
Dotácie pre včelárov: EU vynaloží na dobu 3 nasledovných rokov na podporu včelárstva ročne 26 miliónov Euro. Podporovaná bude technická pomoc pre včelárov a včelárske spolky, medziiným aj vzdelávanie začiatočníkov a pokročilých. Ďalej budú podporované opatrenia pre ošetrenie proti klieštikovi včeliemu, zariadenie pre kočujúcich včelárov, rozbor medu, podpora pre obnovu počtu včeltiev po strate rodín a spolupráca s organizáciami, ktoré sú špecializované na aplikovaný výskum. Dotácie budú poskytované jednotlivými členskými štátmi EU a musia byť až do 50% spolufinancované členským štátom.
Imkerei-Technik-Magazin 04/2009


Jubileum
Dlhoročná tradícia: Americký včelársky časopis American Bee Journal oslavuje 150 rokov. V roku 1861 vydal Samuel Wagner na popud známeho Lorenza Langstrotha prvé číslo. O rok neskôr bolo kvôli občianskej vojne vydávanie žurnálu pozastavené, ale v roku 1866 sa obnovilo a vychádza až do dnes.
American Bee Journal


Taviaci sa cukor
Štastné včely: zatial čo sa u nás topil sneh, v brazílií slnko topilo cukor. Približne 250km od Săo Paulo v meste Botucatu slnko topilo 900 tonový náklad cukru jedného nákladného vlaku. Toto nenechali tisíce včiel bez povšimnutia, ktoré sa vrhli na 30 vagónov, pričom sa ušlo niektorým železničným zamestancom a okoloidúcim niekoľko bodnutí. A poniektorý včelári sa asi čudovali nečakanej silnej znáške.
The Australasian Beekeeper 01/2010


Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768